Alle berichten van Riëtte Bakker-van der \kolk

Zondagmiddag 4 november Vesper in de Buitenkerk van Kampen

Start nieuwe reeks gregoriaanse vespers in kampen

Op zondagmiddag 4 november a.s. verzorgt onze Schola Cantorum Campensis onder leiding van Ditty van den Berg weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk te Kampen (Buitennieuwstraat).

De vesper begint om 16.30 uur. Deze vespers hebben zich inmiddels een vaste plaats in de Buitenkerk verworven, en het is mooi dat velen de weg daarnaartoe hebben gevonden. En zoals iemand van hen zei: het is mooi dat ‘verschillende gezindten’ eraan meewerken en er op af komen. Inderdaad bestaat de Schola uit katholieken en protestanten, en ook kunnen allerlei protestanten de schoonheid van het gregoriaans en van de katholieke traditie waarderen. Met hartelijke toestemming van eerst pastoor Boogers en nu pastoor Huitink mag de protestantse theoloog Riemer Roukema een overweging bij de gelezen Bijbeltekst houden. Op 4 november bestaat de lezing uit het begin van de eerste brief van Petrus (1:3-5). Uit ons lustrumconcert van ons koor op 29 september is gebleken dat wij een niveau hebben bereikt waar we trots op zijn.

Er zijn dus diverse redenen om weer of voor het eerst te komen luisteren.

Wees welkom!

Kerken als Podium: 6 oktober zingen wij in de Basiliek van Zwolle

THEMA: ENGELEN

Op zaterdagmiddag worden regelmatig concerten georganiseerd in Zwolle. De werkgroep KERKEN ALS PODIUM, opgericht in 1999, organiseert deze concerten. Zij stelt zich ten doel jonge talentvolle musici en geoefende koren de gelegenheid te geven hun podiumervaring in kerken op te doen. Hiervoor organiseert ze een zaterdagmiddagserie, die wordt gehouden in vier binnenstadskerken in Zwolle. De werkgroep werkt nauw samen met ArtEZ Conservatorium, Zwolle.

a.s. ZATERDAGMIDDAG, AANVANG 15.30 UUR zingt onze Schola in dat kader in de prachtige Onze Lieve Vrouwe Basiliek (Ossenmarkt 25) van Zwolle over Engelen

WELKOM

Concert op zaterdagavond 29 september, Buitenkerk Kampen

Welkom bij ons Lustrumconcert 

Onze Schola bestaat 20 jaar en dat gaan we vieren op zaterdagavond 29 september met een concert in de Buitenkerk. De gezangen zijn gewijd aan het thema: Engelen. In de liturgie van de kerk worden engelen vaak genoemd en bezongen. Soms krijgen zij een naam, zoals Michaël, Gabriël en Rafaël. In de Bijbel brengen zij soms een bericht uit de hemel over, zoals Gabriël die Maria vertelt dat zij een zoon zal krijgen. Behalve dat engelen uit de hemel komen, heeft het gregoriaans op zichzelf al iets hemels, met zijn meditatieve melodieën waardoor velen geraakt worden. Aan het concert zal ook de harpiste Sara van den Brink meewerken.

Het concert begint op 29 september om 20.00 uur. De Buitenkerk staat aan de Buiten Nieuwstraat in Kampen. De toegang is vrij, maar een bijdrage aan de collecte na afloop wordt zeer op prijs gesteld.

27 mei Gregoriaans en Kunst (Dominicanenkerk te Zwolle)

Gregoriaans en Kunst

In de namiddag van zondag 27 mei zingt de Schola in het prachtige koor van de Dominicanenkerk in Zwolle. Aanvang 16.30 uur

Pastor Hans Schoorlemmer gaat voor in deze bijzondere Vesper waarin een kunstwerk door hem wordt uitgelicht.

Welkom!

Parkeren en achteringang | Assendorperdijk 8
U kunt uw auto of fiets parkeren aan de achterzijde van het klooster