Zondagmiddag 4 november Vesper in de Buitenkerk van Kampen

Start nieuwe reeks gregoriaanse vespers in kampen

Op zondagmiddag 4 november a.s. verzorgt onze Schola Cantorum Campensis onder leiding van Ditty van den Berg weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk te Kampen (Buitennieuwstraat).

De vesper begint om 16.30 uur. Deze vespers hebben zich inmiddels een vaste plaats in de Buitenkerk verworven, en het is mooi dat velen de weg daarnaartoe hebben gevonden. En zoals iemand van hen zei: het is mooi dat ‘verschillende gezindten’ eraan meewerken en er op af komen. Inderdaad bestaat de Schola uit katholieken en protestanten, en ook kunnen allerlei protestanten de schoonheid van het gregoriaans en van de katholieke traditie waarderen. Met hartelijke toestemming van eerst pastoor Boogers en nu pastoor Huitink mag de protestantse theoloog Riemer Roukema een overweging bij de gelezen Bijbeltekst houden. Op 4 november bestaat de lezing uit het begin van de eerste brief van Petrus (1:3-5). Uit ons lustrumconcert van ons koor op 29 september is gebleken dat wij een niveau hebben bereikt waar we trots op zijn.

Er zijn dus diverse redenen om weer of voor het eerst te komen luisteren.

Wees welkom!

Kerken als Podium: 6 oktober zingen wij in de Basiliek van Zwolle

THEMA: ENGELEN

Op zaterdagmiddag worden regelmatig concerten georganiseerd in Zwolle. De werkgroep KERKEN ALS PODIUM, opgericht in 1999, organiseert deze concerten. Zij stelt zich ten doel jonge talentvolle musici en geoefende koren de gelegenheid te geven hun podiumervaring in kerken op te doen. Hiervoor organiseert ze een zaterdagmiddagserie, die wordt gehouden in vier binnenstadskerken in Zwolle. De werkgroep werkt nauw samen met ArtEZ Conservatorium, Zwolle.

a.s. ZATERDAGMIDDAG, AANVANG 15.30 UUR zingt onze Schola in dat kader in de prachtige Onze Lieve Vrouwe Basiliek (Ossenmarkt 25) van Zwolle over Engelen

WELKOM