Gregoriaans in Kampen

In maart 1998 zijn er in Kampen twee gregoriaanse scholae (koren) opgericht: één voor mannen en één voor vrouwen. Zij staan onder leiding van initiatief-neemster Ditty van den Berg-Krijger, die kort daarvoor een tweejarige specialisatiecursus Gregoriaans bij Zr. Marie-Louise Egberts met succes heeft afgerond. De mannenschola heet: Schola Cantorum Campensis; de vrouwenschola heet: Vrouwenschola Kampen. In 2000 zijn beide scholae bestuurlijk samengevoegd onder de naam Schola Cantorum Campensis. Beide scholae tellen dan 10 à 12 leden, de aspirant-leden hierbij inbegrepen. In 2001 blijkt het noodzakelijk om de dames en de heren tegelijkertijd te laten repeteren. Hierdoor zal voortaan sprake zijn van één schola. De leden zijn uit diverse kerken afkomstig; de schola is niet aan één kerk verbonden. Wel stelt de rooms-katholieke parochie haar kerkgebouw ter beschikking voor de repetities.

Het doel van de schola is, het gregoriaans als liturgische zang en als cultureel erfgoed levend te houden. Zij werkt daartoe mee aan vieringen, kerkdiensten en culturele activiteiten. Zij heeft meegewerkt aan geheel gregoriaanse vespers en eucharistievieringen, aan oecumenische vespers met een gregoriaanse inbreng, aan de opening van een tentoonstelling over kloosters in het Stedelijk Museum te Kampen, en aan concerten in Kampen en in Zwolle.
Kampen, Buitenkerk 2012 De motivatie van de leden om het gregoriaans te zingen, of althans te leren zingen, is dat zij zijn getroffen door de bijzondere schoonheid van deze muziek. Sommigen kennen het gregoriaans uit hun jeugd en willen dit graag weer tot klinken brengen; anderen zijn er later mee in aanraking gekomen, soms via CD's, en zijn erdoor gefascineerd geraakt.
De ervaring leert dat het zingen van het gregoriaans voor de leden een hele kunst is en allerminst vanzelf gaat. Voor sommigen is het Latijn een struikelblok, anderen hebben meer moeite met het 'op tekst zingen', hetgeen wil zeggen dat een tekst niet 'in de maat' gezongen moet worden. De woorden krijgen accent en lengte op grond van hun betekenis en plaats in de tekst; de zinnen dienen 'in boogjes' ofwel enigszins golvend te worden gezongen. Zo brengt het leren zingen van het gregoriaans ons in aanraking met een oude zangwijze die in menig opzicht afwijkt van de huidige manier van zingen. Desondanks blijkt de vreemdheid van het gregoriaans geen obstakel te zijn voor het herkennen van zijn schoonheid. Daarbij stemt het zingen van en luisteren naar gregoriaans tot stilte en meditatie.

Op basis van een artikel in het kwartaalblad "De Navolging" van het Dekenaat Salland, nr. 24 van april 2000