Informatie over de Schola

schola-7t

In maart 1998 zijn er in Kampen twee gregoriaanse scholae (koren) opgericht: één voor mannen en één voor vrouwen. Zij staan onder leiding van initiatief-neemster Ditty van den Berg-Krijger, die kort daarvoor een tweejarige specialisatiecursus Gregoriaans bij Zr. Marie-Louise Egberts met succes heeft afgerond. De mannenschola heet: Schola Cantorum Campensis; de vrouwenschola heet: Vrouwenschola Kampen. 

Schola 07-12-1'11 ( 1 )

In 2000 zijn beide scholae bestuurlijk samengevoegd onder de naam Schola Cantorum Campensis. Beide scholae tellen dan 10 à 12 leden, de aspirant-leden hierbij inbegrepen. In 2001 blijkt het noodzakelijk om de dames en de heren tegelijkertijd te laten repeteren. Hierdoor zal voortaan sprake zijn van één schola. De leden zijn uit diverse kerken afkomstig; de schola is niet aan één kerk verbonden. Wel stelt de rooms-katholieke parochie haar kerkgebouw ter beschikking voor de repetities.

Momenteel zoekt de Schola Cantorum Campensis een nieuwe koorleider.  De financiële vergoeding is professioneel, in overleg vast te stellen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Riemer Roukema, voorzitter van het bestuur, via riemerroukema@kpnmail.nl of tel. 038 4533 557.

 Repetities:

Dames en heren: woensdagavond van 19:15 tot 20:45
Geen repetities tijdens schoolvakanties en feestdagen.

Lokatie:

Onze Lieve Vrouwe Kerk (Buitenkerk), Buitennieuwstraat 101 te Kampen
Als de kerk niet beschikbaar is wordt voor de repetitie een andere lokatie gezocht.

Belangstelling?

Zoals veel gezelschappen die muziek maken zijn ook wij doorlopend op zoek naar nieuwe leden. Als iemand belangstelling toont om met ons mee te zingen krijgt hij of zij eerst de gelegenheid om enkele keren mee te repeteren. Daarna wordt een stem-test afgenomen. Hierbij wordt natuurlijk gelet op de kwaliteit van de stem. Daarnaast wordt bekeken of de kandidaat goed zal kunnen samenzingen met de rest van de schola.
Als u er over denkt om lid te worden van de schola kunt u contact opnemen of vrijblijvend een repetitie bijwonen.

Geen zanger(es) maar wel belangstelling?

Indien u iets organiseert waarbij de inbreng van de schola een toegevoegde waarde kan betekenen kunt ook u contact opnemen.

Contact

Een bericht aan Schola Cantorum Campensis sturen:
De schola is per mail bereikbaar via scholakampen@gmail.com

Doel

Het doel van de schola is, het gregoriaans als liturgische zang en als cultureel erfgoed levend te houden. Zij werkt daartoe mee aan vieringen, kerkdiensten en culturele activiteiten. Zij heeft meegewerkt aan geheel gregoriaanse vespers en eucharistievieringen, aan oecumenische vespers met een gregoriaanse inbreng, aan de opening van een tentoonstelling over kloosters in het Stedelijk Museum te Kampen, en aan concerten in Kampen en in Zwolle.
De motivatie van de leden om het gregoriaans te zingen, of althans te leren zingen, is dat zij zijn getroffen door de bijzondere schoonheid van deze muziek. Sommigen kennen het gregoriaans uit hun jeugd en willen dit graag weer tot klinken brengen; anderen zijn er later mee in aanraking gekomen, soms via CD’s, en zijn erdoor gefascineerd geraakt.
De ervaring leert dat het zingen van het gregoriaans voor de leden een hele kunst is en allerminst vanzelf gaat. Voor sommigen is het Latijn een struikelblok, anderen hebben meer moeite met het ‘op tekst zingen’, hetgeen wil zeggen dat een tekst niet ‘in de maat’ gezongen moet worden. De woorden krijgen accent en lengte op grond van hun betekenis en plaats in de tekst; de zinnen dienen ‘in boogjes’ ofwel enigszins golvend te worden gezongen. Zo brengt het leren zingen van het gregoriaans ons in aanraking met een oude zangwijze die in menig opzicht afwijkt van de huidige manier van zingen. Desondanks blijkt de vreemdheid van het gregoriaans geen obstakel te zijn voor het herkennen van zijn schoonheid. Daarbij stemt het zingen van en luisteren naar gregoriaans tot stilte en meditatie.