Categorie archief: Geen categorie

VESPER IN DE VEERTIGDAGENTIJD

 

Op zondag 10 maart verzorgt de Schola Cantorum Campensis weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat, Kampen). De oude, meditatieve gezangen brengen allen die ze zingen of horen in een andere wereld dan die we om ons heen zien. De korte, gezongen lezing uit de Bijbel is genomen uit Paulus’ tweede brief aan de gelovigen in Korinte (6:1-4a), en sluit aan bij de veertig dagen voor Pasen. Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden. De vesper begint om 17.00 uur, en de schola staat onder leiding van Lin de Jong.

PROGRAMMA SCHOLA EERSTE HALFJAAR 2024

Zondag 14 januari,   10.30 uur:

De Schola zingt vijf gezangen tijdens de dienst in de Waalse Kerk, Schoutenstraat 4 te Zwolle. Voorganger is onze voorzitter Riemer Roukema.    De dienst is in het Frans.                                                              Deze dienst in de Epifanie (de verschijning van Christus) is gewijd aan de woorden van Johannes de Doper: “Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29).

 

Zondag 10 maart, 17 uur:

De Schola zingt weer een vesper in de Buitenkerk te Kampen.    Zoals gewoonlijk houdt koorlid Riemer Roukema ook een korte overweging  naar aanleiding van de korte, gezongen schriftlezing.        Deze vesper valt op de vierde zondag in de 40 dagen ter voorbereiding op Pasen.

 

Zondag 2 juni, 17 uur:

De Schola zingt weer een vesper in de Buitenkerk te Kampen.    Zoals gewoonlijk houdt koorlid Riemer Roukema ook een korte overweging  naar aanleiding van de korte, gezongen schriftlezing.

Vesper 5 november 17:00

Zondag 5 november, 17:00, Buitenkerk, Buiten Nieuwstraat 97, Kampen

Na een tijd van stilte ten gevolge van corona en een wisseling van dirigent zingt de Schola Cantorum Campensis weer een Vesper, op zondag 5 november om 17:00, onder de bezielende leiding van Lin de Jong. De Vesper wordt gehouden in de vertrouwde Buitenkerk in Kampen (Buiten Nieuwstraat 97).
U bent van harte uitgenodigd deze Vesper bij te wonen en te genieten van de eeuwenoude gregoriaanse gezangen.
Enkele gezangen hebben betrekking op Allerzielen ( 2 nov.) en op WIllibrordzondag (5 nov.)
De toegang is gratis; bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor de onkosten.

Wij verheugen ons erop de Vesperdraad weer op te pakken en op zondag 5 november voor u te mogen zingen!

Introductie Gregoriaans 20 april

Ontdek de fascinatie van het Gregoriaans

Introductie Gregoriaans
woensdag 20 april, 19:30
Buitenkerk, Kampen

Interesse voor, geboeid zijn door het Gregoriaans. Hoe? Is het de schoonheid van de muziek? Is het nostalgie? Is het gebonden aan de ruimte waarin de gezangen klinken? Er worden heel wat gregoriaanse CD’s geproduceerd en goed verkocht. Het Gregoriaans heeft dus een zekere aantrekkingskracht.

Deze oude zangwijze vraagt om een andere manier van zingen dan wij gewend zijn: alle gezangen zijn in het Latijn en er is geen maatsoort. Tegelijk zijn de melodieën van een fascinerende schoonheid en is het repertoire enorm rijk en divers. Gregoriaans zingen betekent ook de eigen stem ontdekken.

Op woensdagavond 20 april is er in de Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat 97, Kampen) een inleiding in het Gregoriaans. Het gaat over het ontstaan, de plaats in de liturgie en over de toekomst van het Gregoriaans. De Schola Cantorum Campensis zal een aantal gezangen ten gehore brengen; de gezangen worden toegelicht door Ditty van den Berg-Krijger, de vaste koorleider.

De aanvangstijd is 19.30 uur. Voor toegang wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. U kunt zich opgeven bij Jenny van Hove, tel. 06-5389 3409, of via e-mail: scholakampen@gmail.com.

De Schola Cantorum Campensis viert volgend jaar haar 25-jarig bestaan. Het koor telt momenteel twintig leden uit de gehele regio; nieuwe leden zijn van harte welkom.

Vesper 6 maart

Op zondag 6 maart verzorgt de Schola Cantorum Campensis weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk, Buiten Nieuwstraat 101, Kampen. Ditmaal staat de Paastijd centraal. De vesper begint om 16.30 uur, en de Schola staat onder de bevlogen leiding van Ditty van den Berg. U bent van harte welkom!

Vesper 14 november

Vesper 14 november, 16:30, Buitenkerk Kampen

Op 14 november verzorgt de Schola Cantorum Campensis voor het eerst sinds bijna twee jaar een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat, Kampen). De oude, meditatieve gezangen zullen weer klinken als in de jaren voor de coronapandemie. De korte lezing uit de Bijbel is genomen uit Paulus’ tweede brief aan de gelovigen in Korinte (1:3-4). Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden. De vesper begint om 16.30 uur, en de Schola staat als altijd onder leiding van Ditty van den Berg.

AFGELASTING Stilte vesper in de 40 dagen tijd

Afgelasting

Zondagmiddagvesper in de 40 dagen tijd afgelast.

BELANGRIJK: Gezien de recente ontwikkelingen zijn we genoodzaakt om de vesper van a.s. zondag af te gelasten. Wij hadden graag voor u gezongen maar dit is overmacht. Daarbij willen we de verantwoordelijkheid nemen om kwetsbare doelgroepen niet extra in gevaar te brengen. Graag tot een volgende keer.

Zondagmiddagvesper in de 40 dagen tijd afgelast.

Op 15 maart verzorgt de Schola Cantorum Campensis onder leiding van Ditty van den Berg weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk (Buitennieuwstraat). De vesper begint om 16.30 uur. De korte lezing uit de Bijbel gaat, verrassend misschien, over sport. De apostel Paulus vergelijkt zichzelf met een hardloper die de wedstrijd wil winnen. Hij wil de prijs in de wacht slepen en moet daarvoor trainen. De kerk heeft die passage uitgekozen voor deze zondag in de veertig dagen van voorbereiding op het Paasfeest. Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden. En afgezien hiervan: de gregoriaanse zang wil u in contact brengen met de aloude inspiratiebron die nooit uitgeput raakt.

Praktisch: na afloop is er een collecte voor de gemaakte kosten.