Introductie Gregoriaans 20 april

Ontdek de fascinatie van het Gregoriaans

Introductie Gregoriaans
woensdag 20 april, 19:30
Buitenkerk, Kampen

Interesse voor, geboeid zijn door het Gregoriaans. Hoe? Is het de schoonheid van de muziek? Is het nostalgie? Is het gebonden aan de ruimte waarin de gezangen klinken? Er worden heel wat gregoriaanse CD’s geproduceerd en goed verkocht. Het Gregoriaans heeft dus een zekere aantrekkingskracht.

Deze oude zangwijze vraagt om een andere manier van zingen dan wij gewend zijn: alle gezangen zijn in het Latijn en er is geen maatsoort. Tegelijk zijn de melodieën van een fascinerende schoonheid en is het repertoire enorm rijk en divers. Gregoriaans zingen betekent ook de eigen stem ontdekken.

Op woensdagavond 20 april is er in de Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat 97, Kampen) een inleiding in het Gregoriaans. Het gaat over het ontstaan, de plaats in de liturgie en over de toekomst van het Gregoriaans. De Schola Cantorum Campensis zal een aantal gezangen ten gehore brengen; de gezangen worden toegelicht door Ditty van den Berg-Krijger, de vaste koorleider.

De aanvangstijd is 19.30 uur. Voor toegang wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. U kunt zich opgeven bij Jenny van Hove, tel. 06-5389 3409, of via e-mail: scholakampen@gmail.com.

De Schola Cantorum Campensis viert volgend jaar haar 25-jarig bestaan. Het koor telt momenteel twintig leden uit de gehele regio; nieuwe leden zijn van harte welkom.