VESPER IN DE VEERTIGDAGENTIJD

 

Op zondag 10 maart verzorgt de Schola Cantorum Campensis weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat, Kampen). De oude, meditatieve gezangen brengen allen die ze zingen of horen in een andere wereld dan die we om ons heen zien. De korte, gezongen lezing uit de Bijbel is genomen uit Paulus’ tweede brief aan de gelovigen in Korinte (6:1-4a), en sluit aan bij de veertig dagen voor Pasen. Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden. De vesper begint om 17.00 uur, en de schola staat onder leiding van Lin de Jong.