Vesper 5 november 17:00

Zondag 5 november, 17:00, Buitenkerk, Buiten Nieuwstraat 97, Kampen

Na een tijd van stilte ten gevolge van corona en een wisseling van dirigent zingt de Schola Cantorum Campensis weer een Vesper, op zondag 5 november om 17:00, onder de bezielende leiding van Lin de Jong. De Vesper wordt gehouden in de vertrouwde Buitenkerk in Kampen (Buiten Nieuwstraat 97).
U bent van harte uitgenodigd deze Vesper bij te wonen en te genieten van de eeuwenoude gregoriaanse gezangen.
Enkele gezangen hebben betrekking op Allerzielen ( 2 nov.) en op WIllibrordzondag (5 nov.)
De toegang is gratis; bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor de onkosten.

Wij verheugen ons erop de Vesperdraad weer op te pakken en op zondag 5 november voor u te mogen zingen!