Zondagmiddag vespers in de Buitenkerk van Kampen

Gregoriaanse vesper in Kampen

Op zondagmiddag 7 april verzorgt onze Schola Cantorum Campensis onder leiding van Ditty van den Berg weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk te Kampen (Buitennieuwstraat).

De vesper begint om 16.30 uur.

Op deze zondag, twee weken voor Pasen, verzorgt de Schola Cantorum Campensis in de Buitenkerk weer een gregoriaanse vesper. De tijd voor Pasen staat in het teken van bezinning op de lijdensweg en dood van Jezus; vroeger was het een tijd van vasten en boetedoening. Nu is dat niet meer zo populair, maar gezien alle uitdagingen in de kerken en in de hele wereld is er misschien toch reden om daarbij stil te staan en stil te worden. Het gregoriaans leent zich daarvoor uitstekend. Een innig gebed als Quia peccavimus tibi, Want tegen U hebben wij gezondigd, kunnen we opvatten als een poging tot bezinning.

De lezing uit de Bijbel staat in het boek Handelingen 13:26-30. Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden.

Welkom!

GEMENGD GREGORIAANS KOOR