Vesper op de eerste Adventszondag

Vesper

Op 1 december, de eerste Adventszondag, verzorgt de Schola Cantorum Campensis in de Buitenkerk (Buitennieuwstraat) weer een gregoriaanse vesper. Herman Finkers trekt in de provincie volle kerken met zijn uiterst verzorgde gregoriaanse hoogmissen. In Kampen hebben we iets dat hierop lijkt: de mooie gregoriaanse vespers trekken veel belangstelling, eenvoudigweg omdat er zo’n kracht van het gregoriaans uitgaat. De vesper staat in het teken van de vreugde waartoe de apostel Paulus oproept in zijn brief aan de christenen in Filippi; en die vreugde heeft alles te maken met de hoop op gerechtigheid en vrede. De vesper begint om 16.30 uur, en de Schola staat onder leiding van Ditty van den Berg. De toegang is vrij, en na afloop is er een collecte voor het dekken van de kosten.

GEMENGD GREGORIAANS KOOR