Alle berichten van Frank Bestebreurtje

Introductie Gregoriaans 20 april

Ontdek de fascinatie van het Gregoriaans

Introductie Gregoriaans
woensdag 20 april, 19:30
Buitenkerk, Kampen

Interesse voor, geboeid zijn door het Gregoriaans. Hoe? Is het de schoonheid van de muziek? Is het nostalgie? Is het gebonden aan de ruimte waarin de gezangen klinken? Er worden heel wat gregoriaanse CD’s geproduceerd en goed verkocht. Het Gregoriaans heeft dus een zekere aantrekkingskracht.

Deze oude zangwijze vraagt om een andere manier van zingen dan wij gewend zijn: alle gezangen zijn in het Latijn en er is geen maatsoort. Tegelijk zijn de melodieën van een fascinerende schoonheid en is het repertoire enorm rijk en divers. Gregoriaans zingen betekent ook de eigen stem ontdekken.

Op woensdagavond 20 april is er in de Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat 97, Kampen) een inleiding in het Gregoriaans. Het gaat over het ontstaan, de plaats in de liturgie en over de toekomst van het Gregoriaans. De Schola Cantorum Campensis zal een aantal gezangen ten gehore brengen; de gezangen worden toegelicht door Ditty van den Berg-Krijger, de vaste koorleider.

De aanvangstijd is 19.30 uur. Voor toegang wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. U kunt zich opgeven bij Jenny van Hove, tel. 06-5389 3409, of via e-mail: scholakampen@gmail.com.

De Schola Cantorum Campensis viert volgend jaar haar 25-jarig bestaan. Het koor telt momenteel twintig leden uit de gehele regio; nieuwe leden zijn van harte welkom.

Vesper 6 maart

Op zondag 6 maart verzorgt de Schola Cantorum Campensis weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk, Buiten Nieuwstraat 101, Kampen. Ditmaal staat de Paastijd centraal. De vesper begint om 16.30 uur, en de Schola staat onder de bevlogen leiding van Ditty van den Berg. U bent van harte welkom!

Vesper 14 november

Vesper 14 november, 16:30, Buitenkerk Kampen

Op 14 november verzorgt de Schola Cantorum Campensis voor het eerst sinds bijna twee jaar een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat, Kampen). De oude, meditatieve gezangen zullen weer klinken als in de jaren voor de coronapandemie. De korte lezing uit de Bijbel is genomen uit Paulus’ tweede brief aan de gelovigen in Korinte (1:3-4). Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden. De vesper begint om 16.30 uur, en de Schola staat als altijd onder leiding van Ditty van den Berg.