Alle berichten van Arnold Kok

VESPER IN DE VEERTIGDAGENTIJD

 

Op zondag 10 maart verzorgt de Schola Cantorum Campensis weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat, Kampen). De oude, meditatieve gezangen brengen allen die ze zingen of horen in een andere wereld dan die we om ons heen zien. De korte, gezongen lezing uit de Bijbel is genomen uit Paulus’ tweede brief aan de gelovigen in Korinte (6:1-4a), en sluit aan bij de veertig dagen voor Pasen. Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden. De vesper begint om 17.00 uur, en de schola staat onder leiding van Lin de Jong.

PROGRAMMA SCHOLA EERSTE HALFJAAR 2024

Zondag 14 januari,   10.30 uur:

De Schola zingt vijf gezangen tijdens de dienst in de Waalse Kerk, Schoutenstraat 4 te Zwolle. Voorganger is onze voorzitter Riemer Roukema.    De dienst is in het Frans.                                                              Deze dienst in de Epifanie (de verschijning van Christus) is gewijd aan de woorden van Johannes de Doper: “Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29).

 

Zondag 10 maart, 17 uur:

De Schola zingt weer een vesper in de Buitenkerk te Kampen.    Zoals gewoonlijk houdt koorlid Riemer Roukema ook een korte overweging  naar aanleiding van de korte, gezongen schriftlezing.        Deze vesper valt op de vierde zondag in de 40 dagen ter voorbereiding op Pasen.

 

Zondag 2 juni, 17 uur:

De Schola zingt weer een vesper in de Buitenkerk te Kampen.    Zoals gewoonlijk houdt koorlid Riemer Roukema ook een korte overweging  naar aanleiding van de korte, gezongen schriftlezing.

AFGELASTING Stilte vesper in de 40 dagen tijd

Afgelasting

Zondagmiddagvesper in de 40 dagen tijd afgelast.

BELANGRIJK: Gezien de recente ontwikkelingen zijn we genoodzaakt om de vesper van a.s. zondag af te gelasten. Wij hadden graag voor u gezongen maar dit is overmacht. Daarbij willen we de verantwoordelijkheid nemen om kwetsbare doelgroepen niet extra in gevaar te brengen. Graag tot een volgende keer.

Zondagmiddagvesper in de 40 dagen tijd afgelast.

Op 15 maart verzorgt de Schola Cantorum Campensis onder leiding van Ditty van den Berg weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk (Buitennieuwstraat). De vesper begint om 16.30 uur. De korte lezing uit de Bijbel gaat, verrassend misschien, over sport. De apostel Paulus vergelijkt zichzelf met een hardloper die de wedstrijd wil winnen. Hij wil de prijs in de wacht slepen en moet daarvoor trainen. De kerk heeft die passage uitgekozen voor deze zondag in de veertig dagen van voorbereiding op het Paasfeest. Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden. En afgezien hiervan: de gregoriaanse zang wil u in contact brengen met de aloude inspiratiebron die nooit uitgeput raakt.

Praktisch: na afloop is er een collecte voor de gemaakte kosten.